Kontakt


Telefon në Tiranë: 00-355-68-29-95-800  ose  00-355-69-21-98-650
 
Email: